Policija proverava da li prevoznici poštuju pravilnik o prevozu dece

Preuzeto sa izvora: foto:mup

Saobraćajna policija, imajući u vidu da je u toku period učestalijih đačkih ekskurzija i rekreativnih nastava, radi zaštite bezbednosti dece i nastavnog osoblja sprovodi mere kontrole da li prevoznici poštuju odredbe Pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece.

U MUP-u podsećaju da je organizator prevoza dužan da najkasnije u roku od 48 sati pre otpočinjanja prevoza obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja, kako bi saobraćajna policija mogla blagovremeno da izvrši kontrolu svih autobusa i vozača, navodi se u saopštenju MUP-a

Pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece taksativno su navedeni uslovi koje moraju ispunjavati autobusi kojima se vrši prevoz ekskurzija, odnosno uslovi koje moraju ispunjavati vozači koji vrše prevoz dece…

 

Pročitajte više na: Pressek

Ostavite komentar

Pošaljite vest