Tom prilikom predviđena je deratizacija kanalizacione mreže (dužina 350km), gradske deponije u Jovanovcu, objekata na pijacama (Aerodrom, Erdoglija, Bubanj, Bresnica, Stanovo, kvantaška i stočna pijaca, robna pijaca), divlje deponije, nehigijenskih naselja i neuređenih ili delimično uređenih zelenih i drugih javnih površina u neposrednoj okolini stambenih objekata mesnih zajednica.

Sistematska deratizacija kanalizacione mreže će se u saradnji sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac raditi noću kada je i protok saobraćaja najmanji.

Sistematska deratizacija će se izvoditi uz upotrebu preparata na bazi 0,005% bromadiolona (antikoagulant) koji će se primenjivati shodno uslovima na terenu kao i važećim normativima u količini i na način da se spreči slučajno trovanje ljudi i životinja.

Na svim mestima gde su postavljeni zatrovani mamci biće vidna obaveštenja o apliciranim zatrovanim mamcima, kao i svim relevantnim podacima vezanim za izvođenje sistematske deratizacije…